Autodesk Maya

Začátečníci

  • základy programu Maya, user interface, specifika 3d světa (úvod do 3d obecně), graf scény
  • primitiva a druhy reprezentace geometrie v Maye
  • polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy - možnosti polygonálního modelovaní
  • subdivision modelování a vyhlazovani postupným dělením
  • základní animace a animační modifikátory pro deformaci geometrie
  • NURBS - základy práce s křivkami a plochami
  • NURBS - pokročilejší operace
  • materiálový editor hypershade
  • texturování - UVs, světlo
  • rendering a Mental Ray

Mám zájem o tento kurz

Ostatní kurzy


Předávání certifikátů 1. 3. 2017 mezi 17:30-18:15 hod proběhne ve školicím centru předávání certifikátů absolventům semestrálních kurzů.
Kudy k nám? » Koleje Strahov (143)
» Stadion Strahov (176,191)
Stojí za povšimnutí Výstava závěrečných prací