Autodesk 3ds Max

Začátečníci

 • základy modelování ve 3D
 • seznámení s prostředím 3D Studia Max
 • nástroje pro ovládání pohledů
 • 3D a 2D primitiva 3D Studia Max
 • nástroje pro transformaci + řízení transformace
 • nástroje přesného konstruování
 • zrcadlení, tvorba polí, Snapshot, Spacing Tool, druhy zarovnání
 • jednoduché modifikace primitiv
 • Patch objekty
 • seznámení s NURBS křivkami a plochami
 • mapování povrchu a jeho druhy
 • světla a jejich nastavění
 • kamery a jejich nastavění
 • základní objekty typu Space Warp
 • tvorba jednoduché animace + nástroje řízení animace
 • seznámení s Track View editorem
 • výstup - rendering + nastavování parametru renderingu

Mám zájem o tento kurz

Pokročilí Certifikát

 • Uvod a nastaveni uzivatelskeho rozhrani (preferences, units, menu, UI, views, viewports, transformation, selection tools, world axis, pivot)
 • Tvorba primitiv + Splines, Mirror, Snap, Array, Clone, Align
 • Pokrocile metody modelovani (modificators - bend, noise, taper, lattice, turbosmooth, FFD, Editable poly, quad rule, loft, lathe)
 • Hierarchie (parent, child, constrains, compound object, boolean bugs solving, xform)
 • Svetla (types, properties, position lights, shadows)
 • Renderer (position camera, resolution, output, scanline vs mental ray, FG, GI, Caustic)
 • Mental Ray (AA, options, examples, DOF, blur, GI, FG, Caustic)
 • Materialy (standard, raytrace, reflection, refraction, diffuse, Blend mat, maps)
 • Mapping (UVWmap, Unwrap, Pelt, texturing, displacement MTD, bump)
 • Animation (motion panel, keying, track view, curve editor, path constrains, lookatcons, bones, kinematics - solvers)
 • Particle systems (properties, forces, PF Source)
 • Subsurface-scattering material
 • Hair and Fur
 • Tipy triky rady (special effects, HDRI, Masks, Matte mat, RAM player, Video post, cloth, reactor)

Mám zájem o tento kurz

Profi Certifikát

 • Sub-D modelování - teorie a praxe
 • Loft - klady, zápory a jeho potenciál, porovnání s Path Deform, Sweep a Bevel Profile
 • procedurální modelování při zachování modifier stacku: Line -> Surface -> Patch -> Poly
 • použití Edit Mesh modifikátoru pro rychlé vyčištění takto vzniklých modelů
 • diagnostika geometrie - Shape Check a STL Check
 • kdy a proč nepoužívat Scale, použití ResetXForm, Reset Scale, Reset Transforms
 • Reference Coordinate Systems a jejich použití pro zrychlení a usnadnění modelování
 • správné používání snapu při modelování, Snap Use Axis Constraints, úprava Snap quadmenu
 • Channel Info a jeho použití při mapování
 • efektivní používání layerů, automatické vytváření objektů s vlastnostmi podle hladiny, jednoduché naskriptování quadmenu pro rychlou práci s layery
 • vytváření a správa nových projektů, vytvoření jednoduchých šablon adresářové struktury se soubory používanými projektem, Resource Collector

Mám zájem o tento kurz

Rendering a GI Certifikát

 • nastavení světel, typy světel (point, objectlight atd.). Správné nastevení jednotek v luxech.
 • pokročilejší stíny (Area Shadow, RayTraced Shadow), správné nastavení pro interiéry/exteriéry
 • triky na osvětlen bez GI (využití většího počtu světel pro simulaci GI)
 • nastevení materiálů pro interiéry a exteriéry a jejich mapování (aneb jak správně nastavit sklo, nerez, vodu, zaoblení malých rohů apod.)
 • využití GI (Global Illumination) v interiérech a exteriérech (největší část kurzu)
 • rozdíly v renderování interiérů a exteriérů
 • osvětlení exteriérů pomocí DayLight systému, SkyLight atd.
 • Aplikování Ambient Occlusion pro zlepšení GI
 • aplikování HDR map pro GI, render do HDR image
 • zasazení exteriéru do fotky
 • speciální efekty (Caustic, Volume Caustic apod.)
 • nastavení DOF (Depth Of Field) v mentaly ray a Scanline (multipass DOF)
 • využití render elements
 • nastavení sítového renderu
 • seznámení s jinými rendery (FinaRender, V-Ray, Brazil RS apod.)

Kurz je koncipován i jako řešení individuálních problémů.

Požadované znalosti

 • základy modelování ve 3D
 • nástroje pro ovládání pohledů
 • 3D a 2D primitiva 3D Studia Max
 • nástroje pro transformaci + řízení transformace
 • zrcadlení, tvorba polí, Snapshot, Spacing Tool, druhy zarovnání
 • jednoduché modifikace primitiv
 • boolean operace

Mám zájem o tento kurz

Ostatní kurzy